Handvest van persoonsgegevens

De persoonlijke gegevens die worden verzameld tijdens de registratie van uw account, worden door Groupe Durieu verwerkt voor de volgende doeleinden:

  • de boeking van uw bestelling
  • het volgen en bezorgen van uw bestelling
  • facturatie
  • indien nodig, stuurt u commerciële communicatie over onze producten en diensten, tenzij u daarop een bezwaar hebt, aan de functionaris voor gegevensbescherming.

De persoonlijke gegevens die u worden gevraagd, zijn allemaal vereist. Anders kunnen we uw bestelling niet verwerken.

Deze informatie is alleen bedoeld voor onze commerciële, klant- en marketingafdelingen

U hebt recht op toegang tot de gegevens die op u betrekking hebben en, indien nodig, op correctie en verwijdering ervan.

U hebt ook de mogelijkheid om gebruik te maken van uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

Vanaf 25 mei 2018 heeft u het recht om de overdraagbaarheid van uw persoonlijke gegevens te vragen voor zover wettelijk is toegestaan, in een gestructureerd, veelgebruikt en machinaal leesbaar formaat en kan de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens worden gevraagd.

U kunt deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming.

U hebt de mogelijkheid om een klacht bij de CNIL in te dienen.

Uw persoonlijke gegevens worden bewaard zolang het account actief is en vervolgens gearchiveerd in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke voorschriften.
De gegevens met betrekking tot een transactie worden bewaard tot het einde van de transactie en vervolgens gearchiveerd voor de duur die vereist is door de toepasselijke wettelijke voorschriften.

We blijven tot uw beschikking voor verdere informatie.


De functionaris voor gegevensbescherming van de Durieu-groep